KYLÄN SYNTY Tarinoita Vanajan asevelikylän alkuajoista

Kylän synty - Tarinoita Vanajan asevelikylän alkuajoista
Vanajan asevelikylä perustettiin Voutilan sotilasvirkatalon eli valtion maille. Ensimmäiset asukkaat muuttivat alueelle juhannuksena 1946. Yhtään taloa ei vielä ollut valmiina, vaan uudisasukkaat asuivat alkuun itse rakentamissaan pienissä saunamökeissä ja rakensivat omaa kotitaloaan.
Tämä kirja kertoo jälleenrakentamisen työstä ja sotien jälkeisestä elämänmenosta, lapsuusajan tunnelmista ja muistoista.